Terms of Service

The service: open.helsinkikanava.fi

The producer of this service and the information it contains is the City of Helsinki.

You have the right to:

  • Share – copy, distribute, display and present information
  • Remix – prepare altered works on the basis of the information

On the following terms:

  • The original producer of the information shall be mentioned.
  • If you make alterations or use the information as the basis of your own work, the resulting work shall be shared on these same terms of use.

The City of Helsinki reserves the right to alter these terms of use.


Palvelun nimi: open.helsinkikanava.fi

Tämän palvelun ja sen sisältämien tietojen tuottaja on Helsingin kaupunki.

Sinulla on oikeus:

  • Jakaa – kopioida, levittää, näyttää ja esittää tietoja.
  • Remiksata – valmistaa muutettuja teoksia tietojen pohjalta.

Seuraavilla ehdoilla:

  • Tietojen alkuperäinen tuottaja on ilmoitettava.
  • Jos teet muutoksia tai käytät tietoja oman teoksesi pohjana, tulee syntynyt teos jakaa näillä samoilla käyttöehdoilla.

Helsingin kaupunki pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen.

Previous topic

Helsinkikanava Open Data

Next topic

Contact information

This Page